• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

    • Home
    • ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ

Τα προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης στη μεγάλη πισίνα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών. Κύριος στόχος είναι η εκμάθηση των τεσσάρων στυλ κολύμβησης και η σταδιακή βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. Η ομάδα μας παρέχει στην μεγάλη πισίνα προγράμματα τριών επιπέδων εκμάθησης κολύμβησης:
Πρώτο επίπεδο: απευθύνεται σε κολυμβητές που μπορούν να επιπλέουν και να ισορροπούν στο νερό χωρίς βοηθητικά μέσα καθώς επίσης να είναι σε θέση να κολυμπήσουν ολοκληρωμένα ελεύθερο στυλ για συγκεκριμένη απόσταση. Στόχος των προπονητών μας είναι η εκμάθηση ποδιών προσθίου και πεταλούδας με βοηθητικά μέσα, η βελτίωση της τεχνικής των κολυμβητών σε ελεύθερο και ύπτιο καθώς επίσης και η εκμάθηση εκκινήσεων.

Δεύτερο επίπεδο: στόχος είναι τα παιδιά να καταφέρουν να κολυμπήσουν ολοκληρωμένα πρόσθιο και πεταλούδα για συγκεκριμένη απόσταση. Στο επίπεδο αυτό, βελτιώνουν και τελειοποιούν την τεχνική τους σε ελεύθερο και ύπτιο στυλ και μαθαίνουν στροφές για όλα τα στυλ κολύμβησης.

Τρίτο επίπεδο: αποτελεί την ομάδα μετάβασης από τα μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης στο προαγωνιστικό τμήμα. Στο επίπεδο αυτό, συμμετέχουν παιδιά που διαθέτουν κολυμβητικές δεξιότητες και στα τέσσερα στυλ κολύμβησης. Προπονητικός στόχος είναι οι κολυμβητές να συνεχίσουν να εργάζονται για την ενίσχυση των βασικών τεχνικών του κάθε στυλ μέσω ασκήσεων. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στις εκκινήσεις και τις στροφές.
Τα μαθήματα είναι διάρκειας 45΄και παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης 3-5 φορές την εβδομάδα.

Εκμάθηση Κολύμβησης

Το άθλημα της κολύμβησης γυμνάζει αρμονικά το σώμα των παιδιών μας και θέτει τις καλύτερες βάσεις για οποιοδήποτε άθλημα επιλέξουν μελλοντικά.