• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

    • Home
    • ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε κολυμβητές 9-10-11 και 12 ετών που έχουν περάσει από τις ακαδημίες εκμάθησης και γνωρίζουν τις βασικές αρχές της τεχνικής των τεσσάρων στυλ κολύμβησης.

Στην προαγωνιστική ομάδα οι προπονητές δίνουν έμφαση στη βελτίωση της τεχνικής του κάθε στυλ κολύμβησης όπως επίσης και στον τρόπο που οι κολυμβητές μαθαίνουν να επωφελούνται από τη συστηματική προπόνηση.

Η προπόνηση αποτελείται στο μεγαλύτερο της μέρος, από ασκήσεις τεχνικής των τεσσάρων στυλ κολύμβησης και εμπλουτίζεται με νέες ασκήσεις. Επιπλέον προστίθενται προπονητικά σετ τα οποία βοηθούν τους κολυμβητές στην ανάπτυξης στοιχειώδους φυσικής κατάστασης.

Προαγωνιστική

Σε αυτό το επίπεδο, εισάγεται ο καθορισμός των ατομικών στόχων και οι κολυμβητές γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι για την πρόοδό τους. Κατά την διάρκεια της κολυμβητικής σεζόν οι κολυμβητές παίρνουν μέρος σε αγώνες κολύμβησης ώστε να ενταχθούν στο αγωνιστικό πνεύμα του αθλητισμού.

Η συνεπής συμμετοχή στην προπόνηση είναι απαραίτητη για την συνεχή βελτίωση και πρόοδο καθώς και για την μετάβαση των κολυμβητών στην αγωνιστική ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, όπου η δέσμευση για το άθλημα είναι σημαντική για τη συνεχή επιτυχία.

Οι κολυμβητές, σε αυτό το τμήμα, προπονούνται καθημερινά.

Προαγωνιστική

Η κολύμβηση σε νεαρή ηλικία αυξάνει την αυτοεκτίμησή του παιδιού, την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και την ανεξαρτησία του.