• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

    • Home
    • Προγραμμα

Πρόγραμμα - Μεγάλη Πισίνα

Δευτέρα εώς Σάββατο στην Μεγάλη Πισίνα

ΩΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00 - 11:45
x
x
x
x
x
11:45 - 12:30
x
x
x
x
x
16:45 - 17:30
x
x
17:30 - 18:15

x
18:15 - 19:00
x
19:00 - 20:30
20:00 - 20:30

Πρόγραμμα - Μικρή Πισίνα

Δευτέρα εώς Σάββατο στην Μικρή Πισίνα

ΩΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:45 - 10:30
x
x
x
x
x
10:30 - 11:15
x
x
x
x
x
11:15 - 12:00
x
x
x
x
x
15:40 - 16:20
x
16:20 - 17:00
x
17:00 - 17:45

x
17:45 - 18:30

x
18:30 - 19:15
x
19:15 - 20:00
x
x
x

Πρόγραμμα - Baby

Δευτέρα εώς Σάββατο στην Baby Πισίνα

ΩΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00 - 11:30
x
x
x
x
x
11:30 - 12:00
x
x
x
x
x
12:00 - 12:30
x
x
x
x
x
16:00 - 16:30
x
16:30 - 17:00
x
x
x
x
17:00 - 17:30
x
x
x
x
x
x
17:30 - 18:00
x
x
x
x
x
x
18:00 - 18:30

x
x
x
x
x
x
18:30 - 19:00
x
19:00 - 19:30
x
19:30 - 20:00
x